METAFIZYKA

I. Transcendentny Wzorzec Umysłu – Fundament Systemu
      https://youtu.be/2-ADmDw6XEk

II. Świadomość Osobowa
    1. Jaźń, Świadomość Bezpośrednia i Akty Świadomości
    2. Świadomość Obszarowa
    3. Podświadomość Osobowa
    4. Podświadome Ja

III. Umysł Osobowy
    1. Intelekt Nieświadomy
      1.1. Instynkt
      1.2. Instynkt Osobowy
      1.3. Intuicja Prosta

2. Intelekt
    2.1. Sfera Emocjonalno-Uczuciowa
    2.2. Pamięć
    2.3. Ścieszki logiczne
    2.4. Rozumienie

3. Intelekt Głęboki
    3.1. Intuicja Aksjologiczna
    3.2. Konstrukty Głębokiego Intelektu
    3.3. Projekcja Głęboka

IIII. Świadomość Zbiorowa

V. CZYSTA METAFIZYKA…