IMPERIUM

Jesteśmy świadkami procesu konstytuowania się nowej formy totalitaryzmu: Systemu Globalnej Kontroli. Pojawienie się tej nowej formy bytu jest nie tylko rzeczą nieuchronną, lecz również wynikiem konieczności dziejowej. Dlaczego? Odpowiedź tkwi w samej Metafizyce… ponieważ konieczność ta wynika z natury transcendencji. Lecz System ów, zaledwie jest pierwszym krokiem, fundamentem dla formy wyższej.

Pod powierzchnią zbiorowej podświadomości, bardzo płytko, drzemie Imperium. Świat trzęsie się w posadach, ponieważ narodzić się pragnie nowe. Podobnie jak w procesie inkarnacji dusza ludzka przyobleka ciało, tak „Idea Imperium” pragnie objawić się w nowej materialnej formie…

…to co zakryte, to co zapomniane, nadchodzi z nieznaną dotąd MOCĄ.