IMPERIUM

I. Historyczne źródła metafizycznej koncepcji Państwa.
    1. Platońska Idea Państwa
    2. Platonopolis i próba reformy Imperium Rzymskiego
    3. Państwo Boże Augustyna
    4. J.G.Fichte i koncepcja państwa zamkniętego
    5. Hegel i państwo jako „materializacja boskiej idei”
    6. Marks i Generalny Intelekt

II. System Globalnej Kontroli
    1. Podświadomość zbiorowa
    2. Byt społeczny, kapitał i energia
    3. Cyfrowy fundament
    4. Model świadomości globalnej
    5. Transcendentny determinant ewolucji społecznej
    6. Algorytmy sztucznej inteligencji i „Centrum”

III. IMPERIUM
    1. Wzorzec Umysłu
    2. Drugi poziom obecności Wzorca
    3. inicjacja PROCESU…