AKADEMIA

NADCZŁOWIEK

Niezrozumiana przez gmin Idea Nadczłowieka powraca. Powraca, by przejąć kontrolę, by zdeterminować przyszłość.

Wielkie zadanie stoi przed nami. Musimy stworzyć warunki dla nadchodzących pokoleń Nadludzi, Kobiet i Mężczyzn, którzy dokonają ewolucyjnego skoku, wykreują nową formę.

Zdefiniujmy pojęcie Nadczłowieka od nowa i pozwólmy mu nadejść.