AKADEMIA

Metafizyka Klasyczna

I. Kosmologia
  1. Wielcy Mistrzowie i objawienie się Idei TRANSCENDENCJI
    1.1. Tales i uczniowie
    1.2. Heraklit i Logos
    1.3. Pitagoras i matematyka

  2. Pojęcie Bytu
    2.1. Kosmos Parmenidesa
    2.2. Epmedokles i Korzenie Wszechrzeczy
    2.3. Anaksagoras i Nasiona Wszechrzeczy
    2.4. Atomiści

II. Sokrates i  Dusza

I.B. – Powrót pierwszy

I.C. – Powrót drugi

III. Platon

IIII. Arystoteles

V. Spokój Epikura i stoicki Absolut

VI. Filon z Aleksandrii

VII. System Kosmologiczny Plotyna
    1. System
    2. Hierarchia Pseudo-Dionizego Areopagity
    3. Augustyn – Iluminacja

VIII. IMPERIUM