CZYSTA METAFIZYKA

Metafizykę można postrzegać jako rodzaj szczególnie pojętej sztuki – sztuki, której przestrzenią i tworzywem zarazem, jest wyobraźni a odbiorcy, a przedmiotami czyste idee. Wobec tak pojętej dziedziny, nie sposób zarzucić metafizykowi, że jego opowieść jest nieprawdziwa. Było by to tak, jakby powiedzieć artyście, że jest oszustem bo namalował zmyślony obraz, bo barwy, kształty i cienie, które zaklął na płótnie nigdy się nie wydarzyły. Wartość sztuki nie polega na tym, że poznajemy dzięki niej jakąś materialną prawdę,
lecz na tym, że pozwala nam ona doświadczyć tego co przekracza wszelką akcydentalność a jednocześnie w niej się objawia.

Tak pojęta Metafizyka ostatecznie przekracza samą siebie, okazuje się dziedziną mistyczną, wprowadzającą odbiorcę do świata tajemnego. Metafizyka staje się lucyferycznym oświeceniem, wiedzą pojmowaną i kultywowaną jedynie przez Umysły najpotężniejsze,
demoniczne i boskie…